Սողանցում նստարանի վրայով

Գեղարվեստի նախակրթարան

Օլյա Մանդալյան,Տաթև Աթոյան և սաներ