«Իմացումի հրճվանք» ծրագիր. մաթեմատիկա

mskhih2 

 Կրտսեր դպրոցի (1-3-րդ դասարաններ) մաթեմատիկայի ծրագիր

 Մաթեմատիկա առարկայի նպատակներն են` սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել տրամաբանական մտածողությունը,  կռահելու կարողությունը, սովորեցնել ձեռք բերած գիտելիքները և կարողությունները կիրառել տարբեր գործնական խնդիրներ լուծելիս, զարգացնել սովորողի ուշադրությունը, դիտողականությունը, հիշողությունը, համբերությունը, ինքնուրույնությունը, հնարամտությունը, վստահություն ներշնչել սեփական ուժերի նկատմամբ:

Ուսումնական գործիքներ

Էլեկտրոնային գրատախտակ, պրոյեկտոր, համակարգիչ (ներբեռնված Smart Notebook ծրագրով), նոթբուք-նեթբուքեր, քանոն, մետր, ժամացույց, վայրկյանաչափ, հաշվեձողիկներ, դիդակտիկ նյութեր, համրիչներ:

Ուսումնական աշխատանքի կազմակերպում

Սովորողի ուսումնական աշխատանքը կազմակերպվում է համացանցում`  էլեկտրոնային հասցեի, էլեկտրոնային օրացույցի, մեդիագրադարանի,  դասարանական բլոգի, դասարանական կայքէջի միջոցով:
Читать далее