«Իմացումի հրճվանք» ծրագիր. ես և շրջակա աշխարհը

img_00931Լուսանկարը՝ Նոր դպրոցի ենթակայքից

«Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի նպատակն է սովորողների մեջ ձևավորել
շրջապատի նկատմամբ ուշադիր լինելու, հետազոտելու, խնամելու, պահպանելու,
բարեկարգելու կարողությունները, նպաստել հաղորդակցվելու, համագործակցելու,
շրջապատող մարկանց նկատմամբ հարգալից լինելու կարողությունների
ձևավորմանն ու զարգացմանը: «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկան սերտորեն
կապված է «Իմացումի հրճվանք» ծրագրով նախատեսված մյուս առարկաների հետ:
Ծրագիրն ընգրկում է ուսումնական տոնացույցով նախատեսված օրերի թեմաները,
որոնք սերտորեն կապված են Իմացումի հրճվանքի մյուս բաղադրիչների հետ: Читать далее