5-6 տարեկանների 2015-2016 ուստարվա սեպտեմբեր-մարտ ամիսների հաճախումներ

Տեղեկանքում ներկայացված է յուրաքանչյուր սովորղի բացակայությունների թիվը ըստ ամիսների, բացակայությունների ընդհանուր և միջին թիվերը.(տե՛ս այստեղ հաճախում-ընդհանուր):