Նախագծային ուսուցում. հունիսի 20

Հուսնիսի 20

Նախագծային ուսուցումը սովորողի ձեռքբերում

Նախագծային ուսուցումը նպաստում է սովորողի ճանաչողական, հետազոտական, համագործակցային հմտությունների, կարողությունների զարգամանը: Սովորողի աշխատանքը դարձնում է ավելի համակարգված և տեսանելի:

Նախագծային ուսուցումը ընտանիքի ձեռքբերում

Ընտանիքը ներգրավվում է ուսուցման գործընթացին, դառնում նրա մասնակիցը:  Նախագծային ուսուցումը նաև ներառական կրթության իրականացման հարթակ է:

Նախագծային ուսուցումը ուսուցչի ձեռքբերում

Ուսուցչին օգնում է առավել համակարգված, տեսանելի, իրական ներկայացնել «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիրը:

Առաջարկ

Մշակել գործիքներ, որով կամփոփենք նախագծերը:

Առաջարկում ենք որոշ նախագծեր դարձնել երկարաժամկետ (ամբողջ տարվա համար):