Նոր դպրոցի նախակրթարանի ծնողական ակումբ

Ծրագրում

10:30-11:00  Ծրագրի քննարկում, 2015-2016 ուստարվա ուսումնական օրացույցը: / Աննա Հայրոյան, Նելի Արղության/

11:00-11:30 Վախի հաղթահարում  / Հայկուշ  Գևորգյան/

11:30-12:00 Երգ, պար    /Տաթև Ստեփանյան/