Մարտիկ

Տոնախմբությունը վարում են քոլեջի  ուսանողները՝ խլվլիկները:

«Բարով եկար, ա՛յ զատիկ»

Խլվլիկներ-  Զատկե զատիկ է, նավակատիկ է, չամչե հատիկ է:
Բոլորը —  Զատկե զատիկ է, նավակատիկ է, չամչե հատիկ է:
Խլվլիկներ- Կարմիր ձու տուր, կարմիր օր տամ:
Բոլորը-  Կարմիր ձու տուր, կարմիր օր տամ:

Խլվլիկներ- Մարիամ խաթո՞ւն…Մարիամ խաթո՞ւն… Մարիամ խաթո՞ւն…  ո՞ւ ր ես կորել, Մարիամ խաթուն:
Բոլորը -Մարիամ խաթուն, Մարիամ խաթուն,
Իջի մեր տուն, իջի մեր տուն,
Ես քեզ կտամ նուշիկ թուն:
— Զատիկ, զատիկ, նավակատիկ, արինստի մեր տան մոտիկ:
Խլվլիկներ- Ջա՜ն, բոլոճիկ, ջա՜ն
Բոլորը — «Եկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր»
Խլվլիկներ-  Վա՜յ, ակլատիզն եկավ: Վայ…
-Ի՜նչ վայ, ի՜նչ վույ, վայ վույ չկա… տիզ՜- տի՜զ:
Խումբ — Տի~զ- տի~զ, Ակլատիզ,
Մազդ բիզ-բիզ, Ակլատիզ,
Պասը գնաց, Զատիկն եկավ,
Այծն էլ խոտը կերել է:

Խլվլիկներ — Այծն էլ խոտը կերել է, այծն էլ խոտը  կերել է:
Գնացեք տեսեք՝ ով է կերել խոտը:
Խլվլիկներ — Ով է կերել խոտը, ով է կերել խոտը: Երեխեք՝ ով է կերել խոտը:
Խումբ- . «Գնացեք, տեսեք»
Խլվլիկներ- Ասելուկ-ասմասելուկ-շուտասելուկ
Շուտասելուկ-խաղ՝ Ակլատիզը փետելով զատիկը շուտ չես բերի:
Խլվլիկներ-  Ակլատիզ եք փետում հա՞:
Յարխուշտան, աքլորակռիվ:
Խլվլիկներ:   Զնկլիկ օրոճ եմ շարե~լ:

Խլվլիկների խաղը

Լուսնյակն անուշ, հովն անուշ

Զատկական հանելուկներ խլվլիկների կողմից:
Զատկական խաղեր՝ ձվախաղեր….

Մանրամասն՝ այստեղ: