Հոկտեմբերիկ

Ծրագրում՝ 

Երգեր՝

Հարի, հարի խնոցի
Ջաղացի երգը
Հեփ, հոփ
Բաղը քաղինք

Բանաստեղծություններ՝

Խնոցիների շարք

Միասնական երգ –Հարի, հարի խնոցի
«Հարի, հարի, խնոցի» երգի սկիզբը.
-Հոփը, լըփը,
Զըմփը, դըմփը,
Ծափը, ծըփը: (երկու անգամ ծափ են տալիս):
Կարդում ենք ‹‹ Խնոցի, հարոցի Թանը հանի`քամեցի ››
Միասնական երգ — Հեփ, հոփ
«Հեփ, հոփ» երգի սկիզբը.
* Ահա եկավ մեր հնձվորը:
Ոտքերով ռիթմիկ դոփում են 8 անգամ:
* Հնձվոր եղբայր, ասա տեսնենք,
Դու ինչպե՞ս ես հունձ անում:
* Այսպես ահա, լավ նայեցեք.
Հեփ, հոփ, հեփ,
Հեփ, հոփ, հեփ:
Անմիջապես հաջորդում է երգը:

Կարդում ենք ‹‹Չախկ-չոխկ-չուխկ›› կրկնում ենք չորս անգամ
Միասնական երգ — Ջաղացի երգը
Կարդում ենք ‹‹Քամի ››
Միասնական երգ – Բաղը քաղինք
Ավարտում ենք ‹‹Տրնգի›› պարով

Մարզատոն