Կարգեր

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրի 
նախապատրաստական դասարանի 
գործունեության իրականացման կարգ
Կրթահամալիրի կրտսեր դպրոց-պարտեզում 
նախապատրաստական ուսուցման ծրագիրը 
չստացած սովորողի ընդունելության կարգ
Փոխարինման կարգ

Կաբինետ-լաբորատորիան կրտսեր դպրոցում

Ծնողական սեմինար կազմակերպելու ու անցկացնելու կարգ

Լողափի կազմակերպման կարգ

Հեռավար ուսուցման կազմակերպման կարգ

Առցանց ուսումնական պարապունքի կազմակերպման կարգ

Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգ

Ուսումնական ճամբարի կազմակերպման կարգ

Կրտսեր դպրոցականի ամառային ուսումնական  ճամբարի կազմակերպման կարգ