Դասավանդողի ինքնակրթություն

Կրթահամալիրի տնօրենի առաջարկով կրթահամալիրի մանկավարժական լաբորատորիան անցկացնում է ուսումնասիրություն, որը նպատակ ունի պարզելու, թե կրթահամալիրում դասավանդողները ինչպե՞ս են սովորում, ի՞նչ են կարդում, կարդալուց հետո ի՞նչ նոր հմտություն, գործիք, մոտեցում, միտք են բերում կրթական միջավայր: Դրա արդյունքում ի՞նչ են ստեղծում, ինչպես են  մասնագիտորեն փոխվում, ինչպե՞ս են իրենց փորձը  տարածում: Փորձ է արվում չափելի դարձնել սովորածի, յուրացրածի տեղայնացրածի արդյունքները: Ուսումնասիրությունը վերաբերում է 2015-2016 ուստարվա սեպտեմբեր-փետրվար ամիսներին, ուղղված է կրտսեր դպրոցի դասավանդողներին:

Հարցման թերթիկ:

Արդյունքներ:

Աղբյուրը՝ այստեղ: